DE TWEESTROOM: HIER DOWNLOADEN DE TWEESTROOM: HIER DOWNLOADEN

Ons kerkblad De Tweestroom is ook elektronisch beschikbaar. U kunt de nieuwste en ook oudere edities downloaden, door op het groene icoon hiernaast te klikken:Hiervoor moet u wel eerst een inlogcode aanvragen. Heeft u belangstelling stuur dan een mailtje aan de webmaster van deze site. Klik hiervoor op de volgende link:

 
ZELF KOPIJ INLEVEREN: ZELF KOPIJ INLEVEREN:

Dat kan per mail via de volgende link: redactie van de Tweestroom. 
De kopijdatum vindt u in het meest recente nummer van de Tweestroom.
Door op het links vermelde GROENE DOWNLOAD icoon te klikken en daar de laatste editie van onze tweestroom te openen, kunt u op de 1 na laatste pagina de nieuwste kopij datum zien. Een enkele keer staat deze datum op de laatste pagina.

 
OVER DE TWEESTROOM: OVER DE TWEESTROOM:

Eens in de vier weken wordt ons kerkblad De Tweestroom uitgegeven. Hierin worden alle geïnteresseerde leden geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen binnen de PG Tweestromenland. In ons kerkblad vindt u o.a. een meditatie, nieuws uit de gemeente en het Wel-en-wee van onze gemeenteleden. 

De huidige en vorige edities van De Tweestroom vindt door op de volgende link te klikken: Edities De Tweestroom:

 
BANKGEGEVENS TWEESTROOM: BANKGEGEVENS TWEESTROOM:

Rekeningnummer NL41INGB0008145342 t.n.v. de Tweestroom te Zwartewaal

 
SAMENSTELLING REDACTIE DE TWEESTROOM: SAMENSTELLING REDACTIE DE TWEESTROOM:

Voor de samenstelling van de redactie van De Tweestroom klikt u op de volgende link: redactie De Tweestroom.

 
OPGAVE EN KOSTEN TWEESTROOM: OPGAVE EN KOSTEN TWEESTROOM:

Wilt u ook een Tweestroom ontvangen, meldt u dan aan bij mw. H. van der Woerdt. Dat kan per mail. Klik op de volgende link: verzoek toezending Tweestroom.

Voor het ontvangen van De Tweestroom vragen wij u 1 maal per jaar om een gift.