ALGEMEEN: ALGEMEEN:

Jeugd- en jongeren. Ze zijn veelal in de minderheid in een kerkelijke gemeente. PG Tweestromenland vormt daar geen uitzondering op. Gelukkig zijn er in onze gemeente een aantal mensen die in contact proberen te blijven met de jeugd. Ze ontplooien daarbij de nodige activiteiten. Deels samen met de jeugd.

Op dit deel van onze site vindt u een overzicht van deze activiteiten. We hebben ze in sub-menu's onderverdeeld.

 
MAATSCHAPPELIJKE STAGE: MAATSCHAPPELIJKE STAGE:

De maatschappelijke stage is sinds een aantal jaren in het voortgezet onderwijs een verplicht onderdeel van de opleiding. Binnen de jeugdraad zijn er mogelijkheden voor jongeren om stage te laten lopen. Bij voorbeeld met het oppassen op de jongste kinderen tijdens de kerkdienst of door te helpen tijdens de kinderkerk. Enkele leerlingen hebben al van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Jongeren die op zoek zijn naar een stageplaats moeten eerst op school vragen of stagelopen bij de kerk mag en kunnen dan vervolgens contact opnemen met Nanda van Loo of Karin Heijlema.