zo 19 mei 2019  om 09:30
Voorganger: Ds. R. Wildschut - Hoogvliet
Dienst in Kerk Geervliet
Ouderling: Ariana de Bruin
Organist: Frank van Loo


Welkom en mededelingen,

Lied – 275
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND EENS BEGONNEN IS
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus onze Heer
G: AMEN

Drempelgebed
V: Hoor ons aan, Eeuwige God,
G: HOOR NAAR ONS BIDDEN
V: ............
V: wijs ons de weg, vandaag en morgen en alle dagen van ons leven
G: AMEN

Lied -  767 vers  1, 2, 3 en 4

Kyriegebed;  daarna zingen:  kyrie 3

Lied - 767 vers  5, 6 en 7

Gebed bij de opening van de Schriften

Kinderen naar kindernevendienst

Schriftlezing - Deuteronomium 6  vers  1 tot 9
Lied - 320

Schriftlezing – Johannes  13 vers - 31 tot 35

Overdenking

Lied  72 vers 1 en 2

Gebeden

Collecten
Lied 645 vers 1 en 3

Zegen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

terug