zo 14 jul 2019  om 09:30
Voorganger: Ds. Annet Ravensberg
Dienst in Kerk Heenvliet - Slotzondag
Organist: Wim Haveman


Hierbij het overzicht van de dienst van zondag 14 juli:
De liturgische kleur is groen.

Aanvangslied 221 : 1,2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 221 : 3

Kyrië : 301f
Glorialied 304 : 1 t/m 3

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 30 - vers 9-14
Lied 316 : 1 t/m 4

Lucas 10 -vers 25 -37 (tijdens de schriftlezing zingen we lied 368d een aantal malen)
Lied 368d

Overweging

Lied 838 : 1 t/m 4

Tussenstand diaconale project
Gebeden

Slotlied : 814 in canon
Zegen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

terug