zo 14 okt 2018  om 10.00
Voorganger: Ds. I. Zuurmond-Borgonjen Zwartewaal
Dienst in kerk Heenvliet
Ouderling: Cees Los
Organist: Frank van Loo


Liturgie voor zondag 14 oktober 2018:  

Orde 3
Aanvangslied: Lied 276: 1
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: 130: 1, 2  en 3

Gebed om ontferming
Gezongen kyrie: 1  (we zingen dit 3x)
Gloria: 6

Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen

Eerste lezing: deuteronomium 5: 6 – 21
Lied: 119: 40

Tweede lezing: marcus 10: 17 – 31
Lied: 991: 1, 7 en 8

Verkondiging

Orgelspel
Lied: 843 (onbekend?)

Gebeden  (NB: Vrede voor de stad en voedselbank)
Collecte
Slotlied: 418
Zending en zegen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.
 

terug