zo 23 jun 2019  om 09:30
Voorganger: Ds. W. Barendrecht - Maassluis
Dienst in Kerk Heenvliet
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Frank van Loo


Orde 1
Welkom en mededelingen
Wij beginnen de dienst staande
Aanvangslied - Psalm 84: 1 en 3
Bemoediging en groet
Drempelgebed

Psalm - 84: 6
Gebed om ontferming

Glorialied - 1005
(Couplet 1 en 3 vrouwen, refrein allen
Couplet 2 en 4 mannen,  refrein allen
Couplet 5 en refrein allen
)

Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen

Lezing: Deut. 30: 11 – 20
Zingen: Lied 310

Lezing: Matt. 7: 1 – 6, 13 - 27
Lied 836: 1 en 2

Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 286
Gebeden, afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Collecte ondertussen komen de kinderen terug
Slotlied: Lied 425
Wegzending en zegen
Beantwoorden met driemaal gezongen amen.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
 

terug