zo 21 jul 2019  om 09:30
Voorganger: Ds. Annet Ravensberg
Dienst in Kerk Zwartewaal
Organist: Jan Pieter Baan


De liturgische kleur is groen.

Aanvangslied - 65: 1
Na bemoediging, groet en drempelgebed - 65: 2

Kyrie - 301f
Gloria - 302

Eerste Schriftlezing - Psalm 15
Lied 317: 1,2,3

Tweede Schriftlezing - Lucas 10 vers 38-42
Lied 313 - 1,2

Overdenking

Lied 314: 1,2,3

Slotlied - 425

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

terug