zo 20 okt 2019  om 10:00
Voorganger: Ds. Annet Ravensberg
Dienst in Kerk Geervliet
Ouderling: Karin Heijlema
Organist: Jan Pieter Baan


We sluiten de alternatieve lezingen uit het boek Samuël vandaag af.

We oefenen vooraf lied 302 A

Aanvangslied: 276:1 ,2
Bemoediging en groet
Lied 84: 1,2
Kyrie nr 2 - gele boekje
glorialied; 302  - afgesloten met 302A (in canon?)
Gebed bij de opening van de Schriften.
Toelichting afsluiting cyclus David en Saul uit het boek Samuël.

Eerste Schriftlezing - 2 Samuël 5: 6-16 in beeld gebracht
Kinderen gaan naar de kinderkerk
Lied 122: 1,2

Tweede Schriftlezing - Lucas 18: 1-8
Lied 146: 3,4,5

Overweging

Lied 175:  1 t/m 4

Slotlied: 422: 1 t/m 3

Zegen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

terug