zo 7 okt 2018  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst in kerk Geervliet
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Jan Pieter Baan


Er komen liturgieboekjes. De liturgische kleur is groen.
Vooraf oefenen we lied - 992

Aanvangslied - 221: 1
Bemoediging en drempelgebed
Lied - 221: 3
Kyrie: gezongen Heer ontferm U
Glorialied 146c: 1,5
Afsluiting project dierenriem

Eerste Schriftlezing: Marcus 2: 1-12
Lied - 534

Tweede Schriftlezing: Fil. 2: 12-13

Overweging
Lied - 992

Gebeden
Uitleg nieuwe project Maha mata

Collecte
Slotlied - 1005
Zegen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.

terug