NIEUW GEPLAATSTE ARTIKELEN NIEUW GEPLAATSTE ARTIKELEN
ACTUEEL

CORONA VIRUS NIEUWS
Uit de kerkenraad : Kerkdiensten weer trachten op te starten.

In de maand september gaan we weer voorzichtig opstarten met kerkdiensten, er mag niet gezongen worden. In de kerkenraad hebben we gesproken over hoe we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen en hoe we het protocol invulling gaan geven. Dat valt behoorlijk tegen, maar we willen er toch voor gaan.

U moet zich vooraf aanmelden bij de scriba, als u  aan een kerkdienst wilt deelnemen.

Hier kunt u alvast het algemene protocol doornemen.
Hier kunt u de maatregelen doornemen, die gelden in de
kerk waar de dienst wordt gehouden.
Maatregelen voor de kerk Geervliet.
Maatregelen voor de kerk Zwartewaal.
Maatregelen voor de kerk Heenvliet.

Heeft u onverhoopt toch klachten, blijf dan absoluut thuis, ook al heeft u zich aangemeld voor een dienst.

- Meditatie
- Nieuwsbrief nr. 30
- Jaarthema 2020
- Dienst voor de kinderen
- Schikkingen in de 40-dagentijd 2020.

- Nieuws Musical - Paulus
- Geen Rommelmarkt in Geervliet en in Heenvliet in 2020 - i.v.m. Coran virus
- Schikkingen Advent 2019