BOEKENMARKT GEERVLIET BOEKENMARKT GEERVLIET

Hier is alle informatie

 
JEUGDWERKER BARBARA JEUGDWERKER BARBARA

Hiermee willen wij u voorstellen, aan onze
jeugdwerker Barbara Broeren.
Vanaf deze plaats willen wij haar veel succes toewensen en dat haar missie vruchten mag afwerpen.
Ook kunt u haar per mail bereiken.

 
THEMA AVOND THEMA AVOND

Goede gesprekken aan boord

Zo vlak bij de havens van Rotterdam hebben een aantal van onze gemeenteleden zelf gevaren, of hebben zij in de havens gewerkt. In de havens zijn pastores van het koopvaardijpastoraat actief. Zij bezoeken bemanningen van schepen. Zij organiseren kerkdiensten. En zij zijn betrokken bij het opzetten en reilen en zeilen van het zeemanshuis in Oostvoorne. Op deze thema avond zal Helene Perfors, Koopvaardijpredikant,
vertellen over haar werk.                                                  
Over de betekenis van dit werk voor zeevarenden.
En over het zeemanhuis in Oostvoorne.
Het is een stukje werk van de kerk, dat buiten ons directe zicht valt, maar waar bij uitstek zinvolle gesprekken kunnen worden gevoerd. Laat u verrassen door deze andere wereld die zich bij ons om de hoek afspeelt.                                
Thema-avond - “Goede gesprekken aan boord
Wanneer          -  Woensdag 7 november.
                           -  Zaal open, en koffie om 19.45 uur,
                              aanvang 20.00 uur.
Waar                 -  ’t Trefpunt Heenvliet                         
Wie                     - Helene Perfors, koopvaardijpredikant.