ORGANISATIE: ORGANISATIE:

Als PG Tweestromenland willen we vooral laagdrempelig bezig zijn. Toch ontkom je er niet aan om ook in een kerkelijke gemeente een aantal taken te verdelen. Om zo aan de ene kant het beste uit mensen te kunnen halen. Aan de andere kant omdat de Kerkorde van de PKN daar iets over zegt.

Op dit deel van de site vindt u een overzicht hoe de PG Tweestromenland organisatorisch is opgebouwd. We hebben deze activiteiten i.v.m. de overzichtelijkheid in sub-menu's gerubriceerd.

 
BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS: BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Het College van Kerkrentmeesters heeft twee rekeningnummers. Beide t.n.v. Protestantse Gemeente Tweestromenland. Deze rekeningnummers zijn:

  • NL51INGB0002435451
  • NL43RABO0137221592

 
BEHEER: BEHEER:

Een kerkelijke gemeente heeft ook een zakelijke kant. Ze heeft soms mensen in dienst. Vaak zijn er bezittingen in de vorm van geld, gebouwen, landerijen, orgels, enz. De PG Tweestromenland vormt hierop geen uitzondering. Voor het beheer daarvan, voor zover ze geen eigendom van de diaconie zijn, is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk.

lees meer »
 
SAMENSTELLING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS: SAMENSTELLING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Voor de samenstelling van het "College" van kerkrentmeesters zie bij samenstelling kerkenraad PG Tweestromenland

 
BEREIKBAARHEID COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS: BEREIKBAARHEID COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Heeft u een vraag voor het Collega van Kerkrentmeesters? Dat kan per mail. Het mailadres van het het college vindt u in de rubriek Contact.

 
Beleidsplan van 2017 tot 2021 Beleidsplan van 2017 tot 2021
lees meer »