BELANGRIJKE MAILADRESSEN:

Wil u een mail aan de PG Tweestromenland verzenden kunt u daarvoor onderstaande mailadressen gebruiken:
 

  • Kerkenraad: Mail scriba PG Tweestromenland:
  • Predikant: Mail predikant PG Tweestromenland;
  • College van Ouderlingen: Mail College van Ouderlingen;
  • Col. Kerkrentmeesters: Mail College Kerkrentmeesters:
  • College van Diakenen: Mail College van Diakenen:
     
  • Kopij Tweestroom: Mail redactie Tweestroom:
  • Webmaster www.pgtweestromenland.nl : Mail webmaster

 
POSTADRES PG TWEESTROMENLAND:

Het gemakkelijkste om onze gemeente een bericht te zenden, is natuurlijk via de mail (zie elders binnen de rubriek "Contact").

Per post kan dat natuurlijk ook. Het postadres is:


Scriba PG Tweestromenland
p/a Heerenlaan 20
3218 VL  HEENVLIET

 
PRIVACY VERKLARING - PG TWEESTROMENLAND.

meer