zo 25 aug 2019  om 09:30
Voorganger: Ds. R. Wilschut - Hoogvliet
Dienst in Kerk Heenvliet
Organist: Frank van Loo


Voorafgaand aan de dienst, oefenen we ons maandlied
Deze maand Lied 418.

Overzicht Dienst Heenvliet, - 25-08-2019 - 9.30u

Orde 3
Welkom en mededelingen

Zingen Lied 280: 1.2.3.4.5

Groet, bemoediging en drempelgebed:

vg:       Onze hulp is de naam van de Heer
allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft
vg:       die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen:   en die niet loslaat het werk dat zijn hand eens begonnen is
vg:       Genade en vrede van God onze Vader, en van Jezus Christus onze Heer
Allen:  Amen
vg:       Hoor ons aan, Eeuwige God
Allen:  Hoor naar ons bidden
vg:       uitlopend op:
            wijs ons de weg, vandaag en morgen en alle dagen van ons leven
allen:   Amen

Lied 756: 1.2.4.6

Kyriegebed
Glorialied -  412: 1.6

Gebed bij het openen van de bijbel
Gesprek met de kinderen

Bijbellezing - Numeri 6 - vers 22-27
Lied 868: 1.2.3

Bijbellezing - Lucas 6 - vers 27-35
Lied 868: 4.5

Overdenking

Lied 134


Gebeden
Collecten

Slotlied: 418

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

terug