zo 13 okt 2019  om 10:00
Voorganger: Ds. T.W.H. v.d. Heyden - Dirksland
Dienst in Kerk Zwartewaal
Ouderling: Cees Los
Organist: Frank van Loo


Welkom en mededelingen
Wij beginnen de dienst staande
Aanvangslied - Lied 63: 1, 2.
Bemoediging en groet.
Maandlied - lied: 302A
Drempelgebed.

Zingen Lied 103: 4.
Gebed om ontferming
Glorialied Lied - 864: 1,3.

Gebed bij de opening van het Woord.
Gesprek met de kinderen.

Lezingen - II Kor. 12 vers 1-10.
Lied 77: 1, 3, 4.                           

Overdenking - over Kor. vers 9.

Meditatief orgelspel.
Lied 907: 1, 3, 4.

Gebeden
Afgesloten met een gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'

Collecte ondertussen komen de kinderen terug
Slotlied - Lied 943 : 1, 3, 4.
Wegzending en zegen; Beantwoorden met driemaal gezongen amen.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

terug