zo 2 feb 2020  om 10:00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst in Kerk Zwartewaal
Ouderling: Ariana de Bruin
Organist: Jan Pieter Baan


De liturgische kleur is groen.

We oefenen lied 330 vooraf.

Aanvangslied - 66 : 5
Bemoediging, groet en gebed,
Lied - 66 : 6,7
Kyrie : Heer ontferm U (gele boekje)
Gloria - 304 : 1,2,3

Eerste Schriftlezing - Sefanja 2 vers 3  en 3 vers 9 tot 13
Lied 763 : 1-3

Tweede Schriftlezing - Mattheüs 5 vers 1-12
Lied 321 : 1-7

Overweging

Lied :330

Slotlied : 422

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
 

terug