zo 20 sep 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. H. Perfors - Brielle
Dienst in Kerk Geervliet
Ouderling: Karin Heijlema
Organist: Frank van Loo


Orgelspel
Mededelingen
Intochtlied Psalm 122 -  vers 1 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet.
Kyriegebed  Eindigend op lied 299e (kyrie- en gloriahymne)

Gebed van de zondag

Eerste lezing  - Jona 3 : 10 en 4 : 11
Lied 155 : vers 1, 2, 3 en 8

Tweede lezing Mattheus - 20 : 1 - 16
Lied 991 vers 1, 4, 6 en 8

Uitleg en verkondiging

lied 858 geheel
Dank- en voorbeden

gesproken Onze vader

inzameling gaven
lied 792 vers 1 en 3

Zegen

Fijne Dienst gewenst.
 

terug