zo 22 nov 2020  om 10:00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
ONLINE - Laatste zondag Kerkelijk jaar.
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Frank van Loo


Hierbij de orde van dienst voor de onlineviering van de laatste zondag van het kerkelijk jaar:

Muzikale medewerking door Nova Cantica en Frank van Loo
Liturgische schikking : Anneke van der Ven

Nova cantica zingt - Ave Verum van Mozart

Welkom, mededelingen
Aanvangslied - 33 : 7
Bemoediging en groet
Drempelgebed
lied - 33 : 8
Kyriëgebed, afgesloten met gezongen kyrië uit Iona, 11
Glorialied - Gloria uit de Deutsche Messe - door Nova Cantica

Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste Schriftlezing - 1 Korintiërs 15 - vers 35 t/m38 en vers 42 t/m 44a
Lied 253 : 1,2,3

Tweede Schriftlezing - Openbaringen 7 - vers 2  t/m 4 en 9  t/m 17
Lied 736 : 1,2,3

Uitleg en verkondiging
Nova cantica zingt : Beata mortui

GEDACHTENIS:
Lied 731 : 1,2,3
Lichtritueel ;
We noemen de namen van dierbaren die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
Mensen uit onze gemeente, uit de katholieke gemeenschap, en mensen van daarbuiten.
Daarna steken we een kaars aan
Vervolgens steken we een kaars aan voor dierbaren die we langer geleden verloren.
Zij zijn nog in onze gedachten.

Lied 733 : 1,2,3
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Gezongen Onze Vader 1006

Collecten bestemd voor: 1 Hospice de Waterlelie
                    2. Kerk en eredienst

Slotlied: 416 : 1,2,3,4
Zegen

Nova cantica zingt Lied 247 - 2 coupletten.

terug