zo 15 dec 2019  om 10:00
Voorganger: Ds. Annet Ravensberg
Dienst in Kerk Zwartewaal - 3e Advent
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Frank van Loo


Liturgische kleur: Paars.
We oefenen het maandlied 460

Aanvangslied - 281 : 1-3
Groet en bemoediging
Drempelgebed
Lied 281 : 4,5
kyrië: afgesloten met gezongen: 301f
maandlied 460 : 1
gebed
projectlied

1e Schriftlezing: Micha 6: 1-8
Lied 85 : 1-4

2e Schriftlezing: Matteüs 11: 2-11
Lied 456b : 1-4, 6

Overdenking

Lied 992
Gebeden

Collecten
Slotlied 444 : 1,2,5

Zegen.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

terug