MUSICAL: MUSICAL:

(foto musical Jozef - 2017)

Het begin:

Het begon in het jaar 2000. Bij een groep m.n. jonge gemeenteleden ontstond het plan om een musical te gaan opvoeren. Al snel werd dit concreter en werd na ongeveer een half jaar intensief oefenen in mei 2001 de musical Saul opgevoerd. Zo'n 40 gemeenteleden deden mee. Drie voorstellingen werden er gegeven, op een podium van bierkratjes en veel geleende spullen. Zowel publiek als spelers waren enthousiast. De basis was gelegd voor wat bleek in onze gemeente een traditie te worden.
lees meer ยป
 
MUZIEK- EN ORGELMIDDAGEN: MUZIEK- EN ORGELMIDDAGEN:
Iedere tweede zondag van de maand is er in de kerk van Geervliet een Muziekmiddag.
In de maanden juli en augustus zijn er geen muziekmiddagen maar orgelmiddagen op de tweede zaterdag van de maand.
Er vinden ook orgelmiddagen plaats op tweede Paas-, Pinkster- en Kerstdag en tijdens de Open Monumentendag.

Tijdens de muziekmiddagen wordt een programma van klassieke, veelal religieuze, muziek aangeboden.
Tijdens de orgelmiddagen kunnen amateurorganisten beide, in de kerk aanwezige, orgels vrij bespelen.Voor een ordelijke gang van zaken is voor uitvoerenden aanmelding vooraf gewenst.
Toegang, programma en consumpties zijn gratis. Omdat we zonder budget werken, is een kleine bijdrage in de kosten welkom. Elke middag wordt gecollecteerd voor het orgelfonds.
Tijdens de wintermaanden is warme kleding aanbevolen. Er is vrije in- en uitloop.

Voor meer info kijk eens op http://resantiquae.nl Inlichtingen en aanmeldingen bij J.P. Baan.
Telefonisch bereikbaar onder 0181-850497 of mobiel 06-12392191.
 
Orgel te Zwartewaal Orgel te Zwartewaal
Over het Bakker en Timnenga orgel te Zwartewaal is door Wim Haveman een rijk geïllustreerde folder samengesteld.

Wil je meer weten over het Bakker en Timnenga orgel te Zwartewaal of het een keer bespelen. Neem dan contact op met Wim Haveman, mobiel 06-41017266